Phonemes Radicals Random hieroglyph Add word

Китайские иероглифы

Иероглиф 衖

Пекинское чтение: long4.
Пиньин: lòng.
Zhuyin: ㄌㄨㄥˋ.
Количество черт: 6

Иероглиф 麛

Пекинское чтение: mi2.
Пиньин: mí.
Zhuyin: ㄇㄧˊ.
Количество черт: 9

Иероглиф 忧

Традиционное написание: 憂.
Z-Variant: 憂.
Пекинское чтение: you1.
Пиньин: yōu.
Zhuyin: ㄧㄡ.
Количество черт: 4

Иероглиф 廦

Пекинское чтение: bi4.
Пиньин: bì.
Zhuyin: ㄅㄧˋ.
Количество черт: 13

Иероглиф 擛

Пекинское чтение: ye4.
Пиньин: yè.
Zhuyin: ㄧㄝˋ.
Количество черт: 13

Иероглиф 譏

Упрощенное написание: 讥.
Z-Variant: 讥.
Пекинское чтение: ji1.
Пиньин: jī.
Zhuyin: ㄐㄧ.
Количество черт: 12

Иероглиф 跡

Z-Variant: 迹.
Пекинское чтение: ji1.
Пиньин: jī.
Zhuyin: ㄐㄧ.
Количество черт: 6

Иероглиф 鬿

Пекинское чтение: qi2.
Пиньин: qí.
Zhuyin: ㄑㄧˊ.
Количество черт: 4

Иероглиф 樣

Упрощенное написание: 样.
Z-Variant: 様.
Пекинское чтение: yang4 xiang4.
Пиньин: yàng xiàng.
Zhuyin: ㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ.
Количество черт: 11

Иероглиф 閾

Упрощенное написание: 阈.
Пекинское чтение: yu4.
Пиньин: yù.
Zhuyin: ㄩˋ.
Количество черт: 8

Иероглиф 現

Упрощенное написание: 现.
Z-Variant: 现.
Пекинское чтение: xian4.
Пиньин: xiàn.
Zhuyin: ㄒㄧㄢˋ.
Количество черт: 7

Иероглиф 圍

Упрощенное написание: 围.
Z-Variant: 囲.
Пекинское чтение: wei2.
Пиньин: wéi.
Zhuyin: ㄨㄟˊ.
Количество черт: 9

Иероглиф 鹖

Количество черт: None

Иероглиф 鞢

Пекинское чтение: xie4.
Пиньин: xiè.
Zhuyin: ㄒㄧㄝˋ.
Количество черт: 9

Иероглиф 抇

Пекинское чтение: hu2 gu3 jue2.
Пиньин: hú gǔ jué.
Zhuyin: ㄏㄨˊ ㄍㄨˇ ㄐㄩㄝˊ.
Количество черт: 4

Иероглиф 窊

Пекинское чтение: wa1.
Пиньин: wā.
Zhuyin: ㄨㄚ.
Количество черт: 5

Иероглиф 崏

Пекинское чтение: min2.
Пиньин: mín.
Zhuyin: ㄇㄧㄣˊ.
Количество черт: 8

Иероглиф 荟

Традиционное написание: 薈.
Z-Variant: 薈.
Пекинское чтение: hui4.
Пиньин: huì.
Zhuyin: ㄏㄨㄟˋ.
Количество черт: 6

Иероглиф 譧

Пекинское чтение: lian2.
Пиньин: lián.
Zhuyin: ㄌㄧㄢˊ.
Количество черт: 13

Иероглиф 藭

Пекинское чтение: qiong2.
Пиньин: qióng.
Zhuyin: ㄑㄩㄥˊ.
Количество черт: 15